Personal work: X-Y-Z

Photography of vertical architecture - a view angle that creates imaginary spaces of the real world built environment.

Personal work:  X-Y-Z (work in progress)

The project description is currently only in Finnish, English text available upon request.

Valokuvateossarjan aiheena on rakennettu ympäristö, tarkemmin se mitä näemme kun käännämme katseemme ylös: tilojen, talojen ja rakennelmien katot sekä yläpinnat. Ympäristöä havainnoidessamme nämä tilat ja niiden elementit jäävät usein näkökenttämme ulkopuolelle.

Gravity from the series X-Y-Z, 2012, Diasec, 60 x 90cm

Katto on pystyrakenteiden ohella rakentamisen peruselementti, joka rajaa tilan pystysunnassa ja luo suojan sää- ja muita olosuhteita vastaan. Kattavan suojan lisäksi katolla voi olla myös toiminnallisia, rakenteellisia tai symbolisia merkityksiä.

Rakennuksen vanhetessa sen tiloista, pinnoista, yksityiskohdista tai ympäristöstä saattaa paljastua viitteitä sen historiasta, eräänlaisia tarinoita tai rakennuksen muistoja. Näitä viitteitä voi syntyä esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa, tilan haltijan vaihtuessa tai rakennuksen syystä tai toisesta autioituessa. Muutosten jättämät jäljet ovat usein havaittavissa juuri päidemme yläpuolisissa tiloissa, ihmisliikenteen ulottumattomissa.

Teossarjan suoraan ylöspäin kuvatut valokuvat ovat ristiriidassa sen tavan kanssa, jolla olemme tottuneet kuvaa sekä tilaa havaitsemaan ja tulkitsemaan. Tämän ristiriidan johdosta valokuvan esittämän tilan elementeistä rakentuu koordinaatiston kääntyessä uusia toisenlaisia tiloja. Näin syntyvissä tiloissa kiehtovaa on se, että ne ovat samaan aikaan sekä todellisia että imaginaarisia.

Gin and tonic from the series X-Y-Z, 2013, Diasec, 60 x 90cm
 

Steam from the series X-Y-Z, 2013, Diasec, 60 x 90cm
 

Nap from the series X-Y-Z, 2012, Diasec, 60 x 90cm
 

Territory from the series X-Y-Z, 2012, Diasec, 60 x 90cm
 

Rapid from the series X-Y-Z, 2012, Diasec, 60 x 145cm
 

Seating plan from the series X-Y-Z, 2012, Diasec, 60 x 90cm
 

Pop corn from the series X-Y-Z, 2012, Diasec, 60 x 90cm